Kiedy należy skonsultować się z logopedą?

Do dobrego logopedy należy udać się jeśli coś zaniepokoi Rodziców w mowie ich dzieci. Lepiej wcześniej sprawdzić stan mowy dziecka niż biernie czekać na rozwój mowy. Jak w każdej dziedzinie życia wskazana jest profilaktyka logopedyczna, dzięki której unikniemy niepotrzebnych problemów w przyszłości.

Na początek wskazane jest, zapoznanie się z prawidłowym rozwojem mowy dziecka i porównać osiągnięcia w mowie naszego dziecka. Jeśli dziecko wymawia głoski właściwe dla Jego rozwoju wówczas nie mamy powodów do niepokoju. Natomiast jeśli brakuje głosek lub są zastępowane innymi trzeba się udać do logopedy w Lublinie lub swoim miejscu zamieszkania.

Koniecznie trzeba udać się do dobrego neurologopedy, gdy dziecko nie głuży i nie gaworzy do 1 roku życia. Jeśli nie naśladuje odgłosów zwierząt i otoczenia, nie wymawia sylab i prostych słów do 2 roku życia. Jeśli pije z butelki, ssie smoczek, przy wymowie niektórych głosek język „wchodzi” między zęby do 3 roku życia. Jeśli mowa dziecka jest niezrozumiała dla otoczenia w wieku 4 lat – koniecznie należy udać się do dobrego logopedy. Jeśli dziecko w wieku 5 lat nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż oraz r. Jeśli  w wieku 6 lat myli głoski, nie potrafi podzielić wyrazu na głoski i sylaby należy jak najszybciej udać się do logopedy.

Zapraszam na konsultacje logopedyczne do Gabinetu Logopedycznego w Lublinie lub on-line.

Scroll to Top