SPECJALISTYCZNY GABINET LOGOPEDYCZNY

Formy pomocy

/ 01

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA

Sprawdzam aktualny stan mowy, wymowy i komunikacji.
  • badanie artykulacii
  • ocena aparatu artykulacyjnego pod katem budowy anatomicznej aparatu mowy
  • ocena percepcji słuchowej
  • ocena oddychania
  • ocena połykania, żucia i gryzienia

Diagnoza logopedyczna rozpoczyna się wywiadem, czyli rozmową na temat dotychczasowego przebiegu psycho-fizycznego rozwoju osoby diagnozowanej. Badanie logopedyczne jest prowadzone w formie spontanicznej zabawy, w przypadku małych dzieci natomiast w przypadku dzieci starszych i dorosłych za pomocą testów diagnostycznych oraz spontanicznej rozmowy.

Logopeda dziecięcy to….

Logopeda dziecięcy to specjalista, którego rola jest nieoceniona w wspieraniu rozwoju językowego i komunikacyjnego najmłodszych. Przyjrzymy się bliżej pracy logopedy dziecięcego i zrozumiemy, dlaczego jest on tak istotny dla zdrowego rozwoju dziecięcej komunikacji.

Diagnoza to klucz do skutecznej pomocy. Dobry Logopeda dziecięcy rozpoczyna swoją pracę od dokładnej diagnozy. To proces, w którym specjalista ocenia zdolności językowe i komunikacyjne dziecka. Dzięki tej ocenie możliwe jest zidentyfikowanie ewentualnych trudności, a co za tym idzie, opracowanie odpowiedniego planu terapeutycznego.

Terapia na wesoło czyli jak dziecko lubi najbardziej. Niezwykłą cechą pracy dobrego logopedy dziecięcego jest umiejętność przekazywania wiedzy i wspierania rozwoju poprzez zabawę. Gry, ćwiczenia, kreatywne zajęcia – to wszystko stanowi integralną część terapii logopedycznej. Dzieci uczą się najlepiej, gdy są zaangażowane i mają frajdę z tego, co robią.

Wsparcie rodziców to klucz do sukcesu w domu. Logopeda dziecięcy z Lublina nie pracuje tylko z dziećmi – równie ważna jest współpraca z rodzicami. Udzielanie porad i wskazówek dotyczących wspierania rozwoju mowy w domu jest nieocenione. To rodzice są blisko swoich dzieci i mają ogromny wpływ na ich rozwój.

Praca zespołowa czyli wspólnie dla dziecka. W pracy z dzieckiem istotna jest współpraca z innymi specjalistami. Logopeda dziecięcy często działa w zespole interdyscyplinarnym, który obejmuje pediatrów, laryngologów, fizjoterapeutów, osteopatów, psychologów, nauczycieli i innych specjalistów. Takie podejście pozwala na holistyczne zrozumienie i wsparcie dziecka w różnych obszarach jego rozwoju.

Profilaktyka – zapobiegaj zamiast leczyć. Logopeda dziecięcy nie tylko leczy istniejące trudności, ale także pracuje w obszarze profilaktyki. Działania prewencyjne pomagają unikać problemów z mową i komunikacją już na etapie ich pojawiania się.

Podsumowując, logopeda dziecięcy to nie tylko specjalista leczący trudności, ale przede wszystkim sojusznik rodziców i nauczycieli w wspieraniu pełnego rozwoju mowy i komunikacji u dzieci. Dzięki tej pracy, najmłodsi mają szansę rozwijać swoje umiejętności w przyjazny i kreatywny sposób, co przekłada się na ich późniejszy sukces w nauce i życiu społecznym.

Scroll to Top