SPECJALISTYCZNY GABINET LOGOPEDYCZNY

Formy pomocy

/ 01

TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I KOMUNIKACJI

Terapię prowadzę w atmosferze życzliwości i wsparcia.
  • z opóźnionym rozwojem mowy
  • z niedokształceniem mowy o typie afazji
  • z afazją, z dyzartrią
  • z autyzmem, z zespołem Aspergera
  • z niepłynnością mowy (zacinanie, jąkanie)
  •  z zespołem Downa, z upośledzeniem umysłowym

Długość zajęć logopedycznych jest uzależniona od możliwości i potrzeb Pacjenta. Program terapii jest indywidualnie dobierany do Pacjenta oraz istniejącego zaburzenia mowy. W czasie trwania zajęć logopeda przekazuje instrukcje jak oraz jakiego rodzaju ćwiczenia należy wykonywać w domu.

Scroll to Top