SPECJALISTYCZNY GABINET LOGOPEDYCZNY

Formy pomocy

/ 01

TERAPIA DYSLALII

Skutecznie pomogę dziecku lub Tobie prawidłowo mówić.
  • sygmatyzm (różnego rodzaju)
  • rotacyzm
  • kарраcyzm, gammacyzm
  • lambdacyzm, betacyzm
  • mowa bezdźwięczna, nosowanie
  • inne zaburzenia artykulacyjne

Warunkiem skutecznej terapii logopedycznej są systematyczne ćwiczenia wykonywane w domu. Zachęcam rodziców dzieci, aby uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w Gabinecie, dzięki temu będą wiedzieli w jaki sposób należy wykonywać ćwiczenia w domu i co jest ważne dla stymulowania oraz rozwoju mowy ich dziecka.