SPECJALISTYCZNY GABINET LOGOPEDYCZNY

Formy pomocy

/ 01

TERAPIA DYSLALII

Skutecznie pomogę dziecku lub Tobie prawidłowo mówić.
  • sygmatyzm (różnego rodzaju)
  • rotacyzm
  • kарраcyzm, gammacyzm
  • lambdacyzm, betacyzm
  • mowa bezdźwięczna, nosowanie
  • inne zaburzenia artykulacyjne

Warunkiem skutecznej terapii logopedycznej są systematyczne ćwiczenia wykonywane w domu. Zachęcam rodziców dzieci, aby uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w Gabinecie, dzięki temu będą wiedzieli w jaki sposób należy wykonywać ćwiczenia w domu i co jest ważne dla stymulowania oraz rozwoju mowy ich dziecka.

Czym jest dyslalia?

Dyslalia to zaburzenie mowy polegające na trudnościach w prawidłowej artykulacji dźwięków mowy. Osoby z dyslalią mają problemy z wydawaniem lub formowaniem niektórych dźwięków w sposób właściwy dla danego języka. Dyslalią zajmuje się dobry logopeda. W przypadku dyslalii, zaburzenia mogą dotyczyć pojedynczych dźwięków lub grup dźwięków, co prowadzi do niepoprawnej wymowy wyrazów. Jest to zjawisko szczególnie widoczne u dzieci w okresie rozwoju mowy, ale w niektórych przypadkach może utrzymywać się również u dorosłych. Dyslalia nie jest spowodowana problemami neurologicznymi czy innymi przyczynami medycznymi. Przyczyny dyslalii mogą być różnorodne, takie jak genetyczne predyspozycje, niewłaściwe nawyki artykulacyjne, czy też słabe słuchowe wrażenia fonematyczne. Często zauważa się, że zaburzenia te mogą występować w związku z opóźnieniem w rozwoju mowy u dzieci. Terapia logopedyczna jest skutecznym sposobem radzenia sobie z dyslalią. Logopeda Lublin pracuje z osobą mającą trudności w artykulacji, pomagając jej poprawić wymowę i rozwijać umiejętności fonetyczne. W przypadku dzieci, terapia ta często obejmuje różnorodne gry i ćwiczenia, które pomagają w kształtowaniu prawidłowych nawyków artykulacyjnych. W przypadku trudności w wymowie dźwięków, wcześnie rozpoczęta terapia logopedyczna może skutecznie poprawić komunikację werbalną i zminimalizować problematyczne elementy dyslalii.

Scroll to Top